เส้นทางพลัง และ โลหิตหมุนเวียนตามยามเวลา

 

                พลัง และ โลหิตไหลเวียนสู่อวัยวะภายในทุกส่วนครบหนึ่งรอบใน 24 ชั่วโมง หรือ 12 ยาม แต่ละเส้นใช้เวลาเส้นละ 2 ชั่วโมง หรือ 1 ยาม ในการไหลเวียนสู่อวัยวะภายในแต่ละส่วน เริ่มต้นจาก เส้นแขนด้านใน คือ เส้นปอด โส่วไท่หยินเฟ่ยจิง (The lung channel of hand - Tai yin) สิ้นสุดที่ เส้นขาด้านใน คือ เส้นตับ จู๋เจวี๋ยหยินกันจิง (The liver channel of Foot - Jue yin) โดยเริ่มนับจากยามเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น ชาวจีนเริ่มนับจากยาม อิ๋น เวลา 03.00 ถึง 04.59 เป็นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น

              
ยาม อิ๋น 03.00 น. - 04.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นปอด โส่วไท่หยินเฟ่ยจิง (The lung channel of hand - Tai yin)
              
ยาม เหม่า 05.00 น. - 06.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นลำไส้ใหญ่ โส่วหยางหมิงต้าฉังจิง  (The large intestine channel of hand - Yang ming)
              
ยาม เฉิน 07.00 น. - 08.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นกระเพาะอาหาร จู๋หยางหมิงอุ้ยจิง (The stomach channel of foot - Yang ming)
              
ยาม ซื่อ 09.00 น. - 10.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นม้าม จู๋ไท่หยินผีจิง (The spleen channel of foot - Tai yin)
              
ยาม อู่ 11.00 น. - 12.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นหัวใจ โส่วเส้าหยินซินจิง (The heart channel of hand - Shao yin)
             
 ยาม อุ้ย 13.00 น. - 14.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นลำไส้เล็ก โส่วไท่หยางเสี่ยวฉังจิง (The small intestine channel of hand - Tai yang)
              
ยาม เซิน 15.00 น. - 16.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นกระเพาะปัสสาวะ จู๋ไท่หยางผังกวงจิง (The urinary bladder channel of foot - Tai yang)
           
   ยาม อิ่ว 17.00 น. - 18.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นไต จู๋เส้าหยินสั้นจิง (The kidney channel of foot - Shao yin)
              
ยาม ซวี 19.00 น. - 20.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ โส่วเจวี๋ยหยินซินเปาจิง (The pericardium channel of hand - Jue yin)
              
ยาม ไฮ่ 21.00 น. - 22.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นสามส่วน โส่วเส้าหยางซันเจียวจิง (The Sanjiao channel of hand - Shao yang)
             
 ยาม จื่อ 23.00 น. - 24.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นถุงน้ำดี จู๋เส้าหยางตั่นจิง (The gall bladder channel of foot - Shao yang)
              
ยาม โฉ่ว 01.00 น. - 02.59 น.
พลังโลหิตไหลเวียนสู่ เส้นตับ จู๋เจวี๋ยหยินกันจิง (The liver channel of foot - Jue yin)

               พลัง และโลหิตที่ไหลเวียนไปตามเส้นจิงเข้าสู่อวัยวะภายในโดยตรงแล้ว ยังมีเส้นเล่อสำหรับเชื่อมโยงให้เส้นจิงแต่ละเส้นสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกาย ทั้งใบหน้า ศีรษะ ลำตัว แขน ขา ด้านหน้า และด้านหลัง แพทย์จีน หรือ ชาวจีนผู้ชำนาญด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว(มวยจีน)ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการไหลเวียนของพลัง และโลหิตตามยามเวลานี้อย่างมาก เพราะจะต้องไปสัมพันธ์กับการสกัดจุดตามยามเวลาด้วย
 


                               
อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )