ประวัติอาจารย์ ลี


              หลี่เสียนหมิง คือชื่อเดิมของอาจารย์ลี และ เกรียงไกร เถลิงพล คือ ชื่อที่ได้ตั้งขึ้นในภายหลัง อาจารย์ลี เกิดในตระกูล ลี โดยมีคุณพ่อซึ่งมีความชำนาญทางด้านมวยจีน และมีอากง (คุณตา)เป็นอาจารย์มวยจีน ฉะนั้นอาจารย์ลีจึงได้เห็นการฝึกซ้อมมวยจีนมาตั้งแต่วัยเด็ก ต่อมาเมื่อโตพอที่จะเข้าฝึกเรียนมวยจีนได้ อากงจึงได้ให้อาจารย์ลีเข้าร่วมฝึกเรียนด้วย เรียกได้ว่าเป็นการฝึกเรียนแบบกึ่งบังคับให้ต้องเรียน เพราะในตอนนั้นอาจารย์ลีอายุเพิ่งจะ 7 ขวบเศษ ยังไม่รู้ภาษีภาษาเท่าไรนัก สนุกตามวัยเด็ก ถูกบังคับให้ฝึกก็ฝึก พอเผลอก็หนีเที่ยวหนีเล่นตามภาษาเด็ก จนถึงอายุย่างเข้า 14-15 ปี อาจารย์ลีก็มีความชำนาญทางด้านมวยจีนที่อากงฝึกสอนให้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังให้ความสนใจ และเข้าฝึกเรียนวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวแขนงอื่นๆอีกเกือบทุกแขนง อาทิเช่น คาราเต้ ไอคิโด ยูโด มวยไทย เป็นต้น โดยเฉพาะมวยไทย อาจารย์ลี ได้เข้าฝึกเรียนศิลปะมวยไทยจากค่ายมวยที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น และต่อมายังได้เรียนศิลปะมวยไทยโบราณ (มวยคาดเชือก)กับครูเชื้อ ซึ่งเป็นอาจารย์มวยสายเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรฯอีกด้วย ในขณะที่เล่าเรียนฝึกฝนวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแขนงต่างๆอยู่นั้น อาจารย์ลีก็มิได้ละทิ้งการฝึกฝนศิลปะมวยจีนที่อากงสอน ท่านยังคงหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญยิ่งๆขึ้นควบคู่กันไป

              ในช่วงหนึ่งซึ่งอาจารย์ลีได้เดินทางไปศึกษาวิชาแพทย์ยังต่างประเทศ ในช่วงนี้ท่านได้มีโอกาสศึกษาทั้งแพทย์แผนตะวันตก และแพทย์แผนตะวันออก (แผนจีน) ศึกษาวิชาปรัชญาจีน วิชาการฝังเข็ม และความชำนาญด้านกระดูก และข้อ เมื่อกลับมาเมืองไทย อาจารย์ลีได้เล็งเห็นถึงวิวัฒนาการของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวได้พัฒนาไปตามกาลเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งได้เล็งเห็นถึงจุดด้อย และจุดเด่นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแต่ละแขนง ท่านจึงคิดที่จะพัฒนาศิลปะมวยจีนที่ท่านได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ชนรุ่นต่อๆไปได้ศึกษา อีกทั้งเพื่อจรรโลงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวสืบต่อไป ท่านจึงได้นำเอาวิชาการแพทย์ คือด้านกระดูก และข้อ การเคลื่อนไหวของโครงสร้างมนุษย์ จุดต่างๆบนร่างกายมนุษย์ หลักกลศาสตร์ ปรัชญา สมาธิจิต และจุดด้อย จุดเด่นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแต่ละแขนงมาปรับปรุงแก้ไข และนำมาผนวกเข้าด้วยกัน และพัฒนาสร้างเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมวยจีนแขนงใหม่ขึ้น โดยเริ่มแรกได้มีคณาจารย์มวยจีนในอดีตได้ร่วมกันเรียกขาน ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมวยจีนแขนงใหม่นี้ว่า มวย หยิน หยาง และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น มวย เฮอลีชวน Her LI CHUAN FIGHTING อาจารย์ลีได้ก่อตั้งศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบมวยจีนแขนงใหม่นี้ นับแต่นั้นมาจวบจนทุกวันนี้เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว

                                                          
คติพจน์อาจารย์ ลี

                                                         
จักไม่รังแกผู้ที่มีกำลังด้อยกว่า
                                                          จักไม่รังแกผู้ที่มีฐานะด้อยกว่า
                                                          จักไม่รังแกผู้ที่มีอำนาจด้อยกว่า
                                                          จักไม่รังแกผู้ที่มีการศึกษาด้อยกว่า


                                                           พันเอก โสภณ ศิริงาม
                                                                    ผู้เรียบเรียง