ก่อนเป็นผีเผาเป็นเถ้าไร้คุณค่า
ขอมอบท่ากลมวยไทยให้ลูกหลาน
เพื่อจรรโลงเจตนาโบราณจารย์
สืบตำนานกลมวยไทยให้ระบือ


อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล