มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ พญานาคเกี้ยว
 
ชื่อกลไม้ พญานาคเกี้ยว
 
<<กลไม้ นาคาสะดุ้ง หน้าหลักกลไม้ กลไม้ หักพวงมาลัย>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล