มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ หนุมานเหินหาว
 
ชื่อกลไม้ หนุมานเหินหาว
 
<<กลไม้ คลื่นกระทบฝั่ง หน้าหลักกลไม้ กลไม้ พระรามเดินดง>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล