มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ พระรามเดินดง
 
ชื่อกลไม้ พระรามเดินดง
 
<<กลไม้ หนุมานเหินหาว หน้าหลักกลไม้ กลไม้ พาลีรั้งทวีป>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล