มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ พาลีรั้งทวีป
 
ชื่อกลไม้ พาลีรั้งทวีป
 
<<กลไม้ พระรามเดินดง หน้าหลักกลไม้ กลไม้ หนุมานหกกลับ>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล