มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ ขะแมค้ำเสา
 
ชื่อกลไม้ ขะแมค้ำเสา
 
<<กลไม้ มอญยันหลัก หน้าหลักกลไม้ กลไม้ หักทวนขุนศึก>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล