มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ นารายณ์เกลื่อนสมุทร
 
ชื่อกลไม้ นารายณ์เกลื่อนสมุทร
 
<<กลไม้ หนุมานหกกลับ หน้าหลักกลไม้ กลไม้ บั่นเศียรวายุภักษ์>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล