มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ บั่นเศียรวายุภักษ์
 
ชื่อกลไม้ บั่นเศียรวายุภักษ์
 
<<กลไม้ นารายณ์เกลื่อนสมุทร หน้าหลักกลไม้ กลไม้ คชสารตกมัน>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล