มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ คเชนทร์ฟาดงวง
 
ชื่อกลไม้ คเชนทร์ฟาดงวง
 
ชื่อกลไม้ คเชนทร์ฟาดงวง
 
ชื่อกลไม้ คเชนทร์ฟาดงวง
 
<<กลไม้ เสือแบกหมู หน้าหลักกลไม้ กลไม้ แผ่ธรณี>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล