มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ แผ่ธรณี
 
ชื่อกลไม้ แผ่ธรณี
 
ชื่อกลไม้ แผ่ธรณี
 
ชื่อกลไม้ แผ่ธรณี
 
ชื่อกลไม้ แผ่ธรณี
 
<<กลไม้ คเชนทร์ฟาดงวง หน้าหลักกลไม้ กลไม้ พญาหงส์เหิน>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล