มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ ราหูอมจันทร์
 
ชื่อกลไม้ ราหูอมจันทร์
 
ชื่อกลไม้ ราหูอมจันทร์
 
<<กลไม้ พญาหงส์เหิน หน้าหลักกลไม้ กลไม้ ลิงทโมน>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล