มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ บังพระสุริยา
 
ชื่อกลไม้ บังพระสุริยา
 
ชื่อกลไม้ บังพระสุริยา
 
<<กลไม้ ช้างทลายโรง หน้าหลักกลไม้ กลไม้ ปราบไพรี>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล