มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ กระต่ายต้องแร้ว
 
ชื่อกลไม้ กระต่ายต้องแร้ว
 
<<กลไม้ สิงห์เล่นหาง หน้าหลักกลไม้ กลไม้ เสือทลายห้าง>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล