มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ ตัดงวงไอยรา
 
ชื่อกลไม้ ตัดงวงไอยรา
 
ชื่อกลไม้ ตัดงวงไอยรา
 
<<กลไม้ ฤาษีบดยา หน้าหลักกลไม้ กลไม้ ตาเถรค้ำฟัก>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล