มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ โค่นเขาพระสุเมรุ
 
ชื่อกลไม้ โค่นเขาพระสุเมรุ
 
ชื่อกลไม้ โค่นเขาพระสุเมรุ
 
<<กลไม้ ขุนยักษ์จับลิง หน้าหลักกลไม้ กลไม้ กวางเหลียวหลัง>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล