มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ กวางเหลียวหลัง
 
ชื่อกลไม้ กวางเหลียวหลัง
 
ชื่อกลไม้ กวางเหลียวหลัง
 
<<กลไม้ โค่นเขาพระสุเมรุ หน้าหลักกลไม้ กลไม้ เถรกวาดลาน>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล