มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ เถรกวาดลาน
 
ชื่อกลไม้ เถรกวาดลาน
 
<<กลไม้ กวางเหลียวหลัง หน้าหลักกลไม้ กลไม้ มณโฑนั่งแท่น>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล