มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ บาทาลูบพักตร์
 
ชื่อกลไม้ บาทาลูบพักตร์
 
<<กลไม้ ลิงไต่ราว หน้าหลักกลไม้ กลไม้ นาคาตวัดหาง>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล