มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ นาคาตวัดหาง
 
ชื่อกลไม้ นาคาตวัดหาง
 
<<กลไม้ บาทาลูบพักตร์ หน้าหลักกลไม้ กลไม้ พระกาฬเปิดโลก>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล