มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ อาชาพิโรธ
 
ชื่อกลไม้ อาชาพิโรธ
 
<<กลไม้ สกัดโยธา หน้าหลักกลไม้ กลไม้ กวาดธรณี>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล