มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ กวาดธรณี
 
ชื่อกลไม้ กวาดธรณี
 
<<กลไม้ อาชาพิโรธ หน้าหลักกลไม้ กลไม้ กุมภกรรณพุ่งหอก>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล