มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ นาคามุดบาดาล
 
ชื่อกลไม้ นาคามุดบาดาล
 
ชื่อกลไม้ นาคามุดบาดาล
 
ชื่อกลไม้ นาคามุดบาดาล
 
<<กลไม้ รัดงวงไอยรา หน้าหลักกลไม้ กลไม้ ยกเขาพระสุเมรุ>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล