มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ ยกเขาพระสุเมรุ
 
ชื่อกลไม้ ยกเขาพระสุเมรุ
 
ชื่อกลไม้ ยกเขาพระสุเมรุ
 
<<กลไม้ นาคามุดบาดาล หน้าหลักกลไม้ กลไม้ สับหัวมัจฉา>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล