มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ นารายณ์ขว้างจักร
 
ชื่อกลไม้ นารายณ์ขว้างจักร
 
ชื่อกลไม้ นารายณ์ขว้างจักร
 
<<กลไม้ ญวนทอดแห หน้าหลักกลไม้ กลไม้ รามสูรขว้างขวาน>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล