มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ นารายณ์ผันจักร
 
ชื่อกลไม้ นารายณ์ผันจักร
 
ชื่อกลไม้ นารายณ์ผันจักร
 
ชื่อกลไม้ นารายณ์ผันจักร
 
<<กลไม้ ทุ่มเขาพระสุเมรุ หน้าหลักกลไม้ กลไม้ เบี่ยงเขาพระสุเมรุ>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล