มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ เบี่ยงเขาพระสุเมรุ
 
ชื่อกลไม้ เบี่ยงเขาพระสุเมรุ
 
ชื่อกลไม้ เบี่ยงเขาพระสุเมรุ
 
<<กลไม้ นารายณ์ผันจักร หน้าหลักกลไม้ กลไม้ พระรามค้ำศร>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล