มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ อิเหนาแทงกริช
 
ชื่อกลไม้ อิเหนาแทงกริช
 
<<กลไม้ หนุมานเหยียบลงกา หน้าหลักกลไม้ กลไม้ ไต่เขาพระสุเมรุ>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล