มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ ไต่เขาพระสุเมรุ
 
ชื่อกลไม้ ไต่เขาพระสุเมรุ
 
ชื่อกลไม้ ไต่เขาพระสุเมรุ
 
ชื่อกลไม้ ไต่เขาพระสุเมรุ
 
<<กลไม้ อิเหนาแทงกริช หน้าหลักกลไม้ กลไม้ พระรามตีทัพ>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล