มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ พระรามตีทัพ
 
ชื่อกลไม้ พระรามตีทัพ
 
ชื่อกลไม้ พระรามตีทัพ
 
<<กลไม้ ไต่เขาพระสุเมรุ หน้าหลักกลไม้ กลไม้ หนุมานถล่มลงกา>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล