มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ จักรนารายณ์บั่นเศียร
 
ชื่อกลไม้ จักรนารายณ์บั่นเศียร
 
ชื่อกลไม้ จักรนารายณ์บั่นเศียร
 
<<กลไม้ พระรามเหยียบลงกา หน้าหลักกลไม้ กลไม้ ตาเถรถามทาง>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล