มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ ตาเถรถามทาง
 
ชื่อกลไม้ ตาเถรถามทาง
 
ชื่อกลไม้ ตาเถรถามทาง
 
<<กลไม้ จักรนารายณ์บั่นเศียร หน้าหลักกลไม้ กลไม้ ลิงอุ้มแตง>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล