มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ ตะเพียนแฝงตอ
 
ชื่อกลไม้ ตะเพียนแฝงตอ
 
<<กลไม้ หักงวงไอยรา หน้าหลักกลไม้ กลไม้ มอญยันหลัก>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล