มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ หนุมานเผาลงกา
 
ชื่อกลไม้ หนุมานเผาลงกา
 
ชื่อกลไม้ หนุมานเผาลงกา
 
<<กลไม้ สีดาลุยไฟ หน้าหลักกลไม้ กลไม้ พระพายล้มสิงขร>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล