มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ พยัคฆ์หมอบ
 
ชื่อกลไม้ พยัคฆ์หมอบ
 
ชื่อกลไม้ พยัคฆ์หมอบ
 
<<กลไม้ ยอเขาพระสุเมรุ หน้าหลักกลไม้ กลไม้ พยัคฆ์ลากหาง>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล