มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ คลื่นใต้บาดาล
 
ชื่อกลไม้ คลื่นใต้บาดาล
 
ชื่อกลไม้ คลื่นใต้บาดาล
 
<<กลไม้ พยัคฆ์ลากหาง หน้าหลักกลไม้ กลไม้ หลิวลู่ลม>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล