มวยไทย เถลิงพล ชื่อกลไม้ หลิวลู่ลม
 
ชื่อกลไม้ หลิวลู่ลม
 
<<กลไม้ คลื่นใต้บาดาล หน้าหลักกลไม้ กลไม้ สะบัดชัย>>

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล