กลไม้ มวยไทย
ลำดับ ชื่อกลไม้
๑. สลับฟันปลา
๒. ดับชวาลา
๓. ทัดมาลา
๔. มอญแทงกริช
๕. จระเข้ฟาดหาง
๖. ชวาซัดหอก
๗. ปักลูกทอย
๘. หักงวงไอยรา
๙. ตะเพียนแฝงตอ
๑๐. มอญยันหลัก
๑๑. ขะแมค้ำเสา
๑๒. หักทวนขุนศึก
๑๓. บั่นเศียรทศกัณฑ์
๑๔. ขุนศึกตีทวน
๑๕. ฤาษีบดยา
๑๖. ตัดงวงไอยรา
๑๗. ตาเถรค้ำฟัก
๑๘. หิรัญม้วนแผ่นดิน
๑๙. วิรุฬหกกลับ
๒๐. หิรัญพลิกแผ่นดิน
๒๑. ยันหอกกุมภกรรณ
๒๒. ปักษาแหวกรัง
๒๓. กาจิกไข่
๒๔. ขุนยักษ์จับลิง
๒๕. โค่นเขาพระสุเมรุ
๒๖. กวางเหลียวหลัง
๒๗. เถรกวาดลาน
๒๘. มณโฑนั่งแท่น
๒๙. นกคุ้มเข้ารัง
๓๐. ขุนยักษ์พานาง
๓๑. ฝานลูกบวบ
๓๒. ตัดหางมัจฉา
๓๓. หนุมานถวายแหวน
๓๔. หักคอเอราวัณ
๓๕. พม่ารำขวาน
๓๖. ลิงไต่ราว
๓๗. บาทาลูบพักตร์
๓๘. นาคาตวัดหาง
๓๙. พระกาฬเปิดโลก
๔๐. มัจฉายักเงี่ยง
๔๑. หนุมานแหวกฟอง
๔๒. หักหอกุมภกรรณ
๔๓. พระรามจองถนน
๔๔. สกัดโยธา
๔๕. อาชาพิโรธ
๔๖. กวาดธรณี
๔๗. กุมภกรรณพุ่งหอก
๔๘. ตัดงาเอราวัณ
๔๙. พยัคฆ์ข้ามห้วย
๕๐. สยบขุนยักษ์
๕๑. พระรามน้าวศร
๕๒. พระรามแผลงศร
๕๓. รัดงวงไอยรา
๕๔. นาคามุดบาดาล
๕๕. ยกเขาพระสุเมรุ
๕๖. สับหัวมัจฉา
๕๗. ญวนทอดแห
๕๘. นารายณ์ขว้างจักร
๕๙. รามสูรขว้างขวาน
๖๐. ฤาษีมุดสระ
๖๑. นารายณ์ข้ามสมุทร
๖๒. ทุ่มเขาพระสุเมรุ
๖๓. นารายณ์ผันจักร
๖๔. เบี่ยงเขาพระสุเมรุ
๖๕. พระรามค้ำศร
๖๖. พระรามหักศร
๖๗. ศิลากระทบ
๖๘. สวนทวนขุนศึก
๖๙. หนุมานขย่มตอ
๗๐. พระรามสะกดทัพ
๗๑. หนุมานข้ามลงกา
๗๒. หนุมานสะกดทัพ
๗๓. หนุมานหักด่าน
๗๔. หนุมานเหยียบลงกา
๗๕. อิเหนาแทงกริช
๗๖. ไต่เขาพระสุเมรุ
๗๗. พระรามตีทัพ
๗๘. หนุมานถล่มลงกา
๗๙. หักงาเอราวัณ
๘๐. พลิกพระสุเมรุ
๘๑. พระรามเหยียบลงกา
๘๒. จักรนารายณ์บั่นเศียร
๘๓. ตาเถรถามทาง
๘๔. ลิงอุ้มแตง
๘๕. ทศกัณฑ์อุ้มนางสีดา
๘๖. หักปีกหงส์
๘๗. ภูผาสะท้าน
๘๘. ธรณีสะท้าน
๘๙. โค่นหลักเพชร
๙๐. สีดาลุยไฟ
๙๑. หนุมานเผาลงกา
๙๒. พระพายล้มสิงขร
๙๓. พญาสิงห์โผน
๙๔. เอราวัณเสยงา
๙๕. ยอเขาพระสุเมรุ
๙๖. พยัคฆ์หมอบ
๙๗. พยัคฆ์ลากหาง
๙๘. คลื่นใต้บาดาล
๙๙. หลิวลู่ลม
๑๐๐. สะบัดชัย
๑๐๑. แถกเหงื่อกมัจฉา
๑๐๒. นาคาสะดุ้ง
๑๐๓. พญานาคเกี้ยว
๑๐๔. หักพวงมาลัย
๑๐๕. คลื่นกระทบฝั่ง
๑๐๖. หนุมานเหินหาว
๑๐๗. พระรามเดินดง
๑๐๘. พาลีรั้งทวีป
๑๐๙. หนุมานหกกลับ
๑๑๐. นารายณ์เกลื่อนสมุทร
๑๑๑. บั่นเศียรวายุภักษ์
๑๑๒. คชสารตกมัน
๑๑๓. ม้ากระทืบโรง
๑๑๔. สอดสร้อยมาลา
๑๑๕. สะกดมาร
๑๑๖. เสือทะยานชล
๑๑๗. งูพันหลัก
๑๑๘. เสือแบกหมู
๑๑๙. คเชนทร์ฟาดงวง
๑๒๐. แผ่ธรณี
๑๒๑. พญาหงส์เหิน
๑๒๒. ราหูอมจันทร์
๑๒๓. ลิงทโมน
๑๒๔. สุครีพครองเมือง
๑๒๕. ขย่มพสุธา
๑๒๖. ดั้นเมฆา
๑๒๗. พับธรณี
๑๒๘. สุครีพถอนต้นรัง
๑๒๙. สุครีพหักฉัตร
๑๓๐. หนุมานคลุกฝุ่น
๑๓๑. พยัคฆ์ด้อมกวาง
๑๓๒. ยูงฟ้อนหาง
๑๓๓. สาวน้อยปะแป้ง
๑๓๔. กินนรเลียบถ้ำ
๑๓๕. กินรีเล่นน้ำ
๑๓๖. ช้างทลายโรง
๑๓๗. บังพระสุริยา
๑๓๘. ปราบไพรี
๑๓๙. พิฆาตปรปักษ์
๑๔๐. เมขลาล่อแก้ว
๑๔๑. สิงห์ป้อนเหยื่อ
๑๔๒. พิฆาตชาละวัน
๑๔๓. สิงห์เล่นหาง
๑๔๔. กระต่ายต้องแร้ว
๑๔๕. เสือทลายห้าง
๑๔๖. เหยี่ยวถลาลม
๑๔๗. ลิงจับหลัก

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล