คาถา รำลึกครูบาอาจารย์
คาถา รำลึกครูบาอาจารย์
        ๐ มะยะหัง ครูอาจาริยัง สะระณังคะโต อิมินา ลักกาเรนะตัง ครูอาจาริยัง อะภิปูชายามิ ทุติยัมปิ ยะมะหัง ครูอาจาริยัง สะระณังคะโต อิมินา สักกาเรนะตัง ครูอาจาริยัง อภิปูชายามิ ตะติยัมปิ ยะมะหัง ครูอาจาริยัง สาระณังคะโต อิมินา สักกาเรนะตัง ครูอาจาริยัง อะภิปูชายามิ ฯ
         คาถานี้ ท่านว่า เวลาจะเริ่มรำไหว้ครู หรือ จะกระทำการสิ่งใดๆ ให้บริกรรมรำลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งจะเกิดลาภผลเจริญรุ่งเรือง ชัยชนะจะบังเกิดแก่ตนเสมอ ฯ

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล