การกำหนดลมปราณ

         ในอดีตกาล การกำหนดลมปราณ เป็นการหา ศุภโชคกาล คือการตรวจกาลเวลาที่จะเดินทาง หรือกระทำ กิจพิธีใดๆ เพื่อให้เกิดสิริมงคล เกิดชัยชนะ เกิดโชคลาภแก่ ตนเอง บรรดาคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางเวทย์มนต์ และผู้ ที่จะย่างทัพออกศึกสงคราม จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ อาจที่จะ ทำนายทายทักเหตุการณ์ต่างได้

         ในการขึ้นชกมวยไทยในอดีต นักมวยจะทำการ ตรวจลมปราณในขณะรำไหว้ครู เพื่อให้ตรวจลมปราณว่า ลมที่ออกจากรู้จมูกทั้งสองข้าง ข้างซ้ายหรือข้างขวาคล่อง เพื่อเอาฤกษ์ชัยชนะในการต่อสู้ และเพื่อการหยั่งรู้การเดิน ของโลหิตว่า ขณะนี้เป็นยามใด โลหิตกำลังวิ่งเข้าสู้ส่วนไหน ของอวัยวะภายในร่างกาย เพื่อผลในการที่จะจู่โจมคู่ต่อสู้

         การกำหนดลมปราณ หรือการกำหนดลมหายใจ เข้าออก ซึ่งมีชื่อเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า การกำหนดลมสุริยกาลา ลมจันทกาลา
         ๐ ลมทางรูจมูกขวา เรียกว่า ลมสุริยกาลา
         ๐ ลมทางจมูกซ้าย เรียกว่า ลมจันทกาลา

         วันที่ลมจันทกาลารูจมูกซ้ายคล่อง คือ วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัส และวันศุกร์
         วันที่ลมสุริยกาลารูจมูกขวาคล่อง คือ วันอาทิตย์ วันอังคาร และวันเสาร์

         วิธีการกำหนดลมสุริยกาลา และจันทกาลา คือ ท่านให้สูดลมหายใจเข้าออกผ่านรูจมูกทั้ง ๒ ข้าง ถ้าเป็นวันประจำของลมจันทกาลา ลมที่ผ่านรูจมูกซ้ายต้อง เดินคล่อง ท่านจึงจัดว่าดี หรือถ้าเป็นวันประจำของสุริกาลา ลมที่ผ่านรูจมูกขวาต้องเดินคล่อง ท่านจึงจะจัดว่าดี แต่ถ้าหาก เป็นวันจันทกาลา แต่ลมสุริยกาลารูจมูกขวาคล่อง และวันสุริยกาลา รูจมูกซ้ายคล่อง อย่างนี้ท่านเรียกว่า ลมเดินผิดทาง ท่านว่า ไม่ดี และหากลมที่ผ่านรูจมูกเดินเท่ากันทั้ง ๒ ข้าง ท่านจัดว่า กาลนั้นเสมอตัว

         หากเห็นว่าลมจันทกาลา สุริยกาลาเดินผิดทาง หรือ เดินเสมอตัว ท่านให้บริกรรมคาถา พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ หรือคาถาใดๆก็ได้ จนกว่าลมนั้นจะเดินถูกทาง จึง ค่อยออกเดินทาง หรือ ประกอบกิจใดๆตามประสงค์ได้ หากเป็น นักมวย จำเป็นต้องรำไหว้ครูไปสักพักหนึ่ง จนกว่าลมจันทกาลา หรือลมสุริยกาลาเดินถูกทางดีแล้วจึงค่อยเริ่มการชกได้

         โดยเฉพาะในการออกเดินทางเพื่อทำศึกสงคราม หรือ เพื่อไปประกอบกิจใดๆ ท่านให้ก้าวเท้าข้างที่ลมคล่องออกไปก่อน จะเกิดความสิริมงคล สวัสดีมีชัย

         ส่วนในการขึ้นชกมวย ก่อนเริ่มชกให้ก้าวเท้าข้างที่ลม คล่องออกก่อน แล้วกระทืบพื้นนั้น ๓ ที หรือจะก้าวเท้าข้างที่ลม คล่องนั้นแล้วกระทืบพื้น ๓ ทีที่มุมของคู่ต่อสู้ในระหว่างการรำไหว้ ครูก็ได้ เป็นการตัดไม้ข่มนาม และเพื่อชัยชนะ

 

อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล