ยาแก้โรคมะเร็ง
ยาแก้โรคมะเร็ง ตำรับที่ ๑
         ท่านให้เอา ลูกลำโพงกาสลัก ( ลูกแก่ๆ ) ๑ กระเบา ( ลูกแก่ๆเอาเฉพาะเม็ดใน ) ๑ ขมิ้นอ้อย ๑ ยางไม้ตะเคียน ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง หุงด้วยน้ำมันงาบนเตาแกลบ
         สรรพคุณ ใช้ทารักษาแผลโรคมะเร็งผิวหนังภายนอก หรือ ใช้ทารักษาแผลเชื้อราทุกชนิด ชะงัดนักแลฯ

ยาแก้โรคมะเร็ง ตำรับที่ ๒
        ท่านให้เอา ข้าวเย็นเหนือ ๑๐ บาท ข้าวเย็นใต้ ๑ เหงือกปลาหมอ ๑๐ บาท ทองพันชั่ง ๑๐ บาท ก้านบัวหลวง ๑๐ บาท หญ้าลิ้นงู ๑๐ บาท รากงิ้ว ๕ หญ้าหนวดแมว ๕ บาท ตัวยาทั้งหลายใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอควร รับประทานครั้งละ ๑ แก้ว ก่อนอาหาร ๓ เวลา ห้ามรับประทานอาหารรสคาว น้ำชา กาแฟ และสุรา
         สรรพคุณ รักษาโรคมะเร็ง แผล ฝี หนอง ได้ผลดีนักแลฯ

ยาแก้โรคมะเร็ง ตำรับที่ ๓
        ท่านให้เอา หัวข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ กกระดูกควายเผือก ๑ กำมะถันเหลือง ๑ ขันทองพยาบาท ๑ หัวต้นหนอนตายยาก ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละ ๒๐ บาท เง่าสับปะรด หนัก ๑๐ บาท กระดูกม้า หนัก ๔ บาท ต้นพริกขี้หนู ทั้ง๕ ๑ ต้น ผิวไม้รวก ๓ กำมือ เอาตัวยาทั้ง ๑๐ อย่างนี้ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๓ เวลา หลังอาหาร
         สรรพคุณ แก้โรคมะเร็ง แก้โรคแผลกลาย แก้โรคฝีทุกชนิด แก้โรคไอ แก้โรคเลือดออกจากหลอดลม รักษาแผลในหลอดลม และ แผลในลำใส้ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

ยาแก้โรคมะเร็ง ตำรับที่ ๔
        ท่านให้เอา รากต้นเตย ๑ หัวจุกสับปะรด ๑ รากต้นมะเฟือง ๑ หัวข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวข้าวเย็นใต้ ๑ ข้าวเปลือกข้าวเจ้า ๑ ตัวยาทั้ง ๖อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา
         สรรพคุณ แก้โรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยมีอาการท้องอืด รับประทานอาหารไม่ได้เป็นเวลานาน เมื่อรับประทานยานี้แล้ว จะทำให้หายจากอาการป่วยนั้น ใช้รักษาได้ผลดีนักแลฯ

ยาแก้โรคมะเร็ง ตำรับที่ ๕
        ท่านให้เอา หัวข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวข้าวเย็นใต้ ๑ กำมะถันเหลือง ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้ เอาอย่างละ ๔ บาท เท่าๆกัน ( กะลามะพร้าวแก่ ผ่าเป็น ๔ ส่วน เอา ๓ ส่วน ) ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชาจนน้ำยาจืด
        สรรพคุณ รักษาโรคมะเร็งได้อย่างชะงัดนักแลฯ

ยาแก้โรคมะเร็ง ตำรับที่ ๖
        ท่านให้เอา กระดูกงูเห่า ๑ หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ ทิ้งถ่อน ๑ แก่นมะเกลือ ๑ มะเดื่อปล้อง ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้ นำใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๓ เวลา ก่อนอาหาร
         สรรพคุณ เป็นยาตัดรากโรคมะเร็งให้หายขาด แก้โรคมะเร็งทุกชนิดให้หายขาด ได้ผลดีนักแลฯ

ยาแก้โรคมะเร็ง ตำรับที่ ๗
        ท่านให้เอา ใบต้นหนอนตายยาก หนัก ๑ บาท เปลือกต้นกุ่ม หนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นเหนือ หนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นใต้ หนัก ๑ บาท ดินประสิว หนัก ๒ สลึง สารส้ม หนัก ๑ บาท กำมะถันเหลือง หนัก ๑ บาท ตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้ นำใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา วันละ ๓ เวลา เช้า - กลางวัน - เย็น ประมาณ ๓๐ วัน
         สรรพคุณ แก้โรคมะเร็งในกระดูก ได้ผลดีชะงัดนักแลฯ

ยาแก้โรคมะเร็ง ตำรับที่ ๘
        ท่านให้เอา ใบพลู ( แก่ ) ๑ ดอกพลู ๑ รากพลู ๑ ต้นพลู ( แก่ ) ๑ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานวันละ ๒ ครั้ง เช้า - เย็น
         สรรพคุณ แก้โรคมะเร็ง ได้ผลชะงัดดีนักแลฯ

ยาแก้โรคมะเร็ง ตำรับที่ ๙
๑. ยอดสะเดา
๒. ยอดทองพันชั่งดอกขาว
๓. ยอดทองพันชั่ง สีเหลือง
๔. ยอดขี้เหล็ก
๕. ยอดชะอม
๖. ยอดเหงือกปลาหมอตัวผู้
๗. ยอดเหงือกปลาหมอตัวเมีย
๘. ยอดว่านเพชรสังฆาต
เอายาทั้งหมดใส่หม้อดิน ต้มแล้วอุ่นวันละ ๑ ครั้ง รับประทานวันละ ๒ ครั้ง เช้า-เย็น
         สรรพคุณ แก้โรคมะเร็ง ได้ผลชะงัดดีนักแลฯ

ยาแก้โรคมะเร็ง ตำรับที่ ๑๐
๑. หญ้าปักกิ่ง หรือ หญ้าเทวดา
๒. หญ้าลิ้นงู
๓. หญ้าดอกขาว
๔. ต้นกะเม็งทั้ง ๕
๕. เถาและใบต้นละบาท หรือ กะตังใบ
แต่ละอย่างหนักครึ่งขีด ต้มกัน ๔ วัน ต่อหนึ่งชุด ใส่น้ำประมาณลิตรครึ่ง ดื่มรับประทานวันละ ๓ มื้อๆ ละ ๑ แก้ว ก่อนอาหาร ต้มดื่ม ๕ ชุด
         สรรพคุณ แก้โรคมะเร็ง ได้ผลชะงัดดีนักแลฯ

 
www.herlichaun.com/muaythai
มวยไทย เถลิงพล