foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to Her Li Chuan


Master Lee

อาจารย์เกรียงไกร เถลิงพล

Read More

Her Li Chuan Fighting

ประวัติความเป็นมาของมวยเฮอลีชวน

Read More

Chinese Medicinde

การแพทย์แผนจีน และการฝังเข็มรมยา

Read More

Chinese Diet Therapy

โภชนาการบำบัดของจีน

Read More

อารัมภบท

ระยะเวลาสามสี่สิบปีที่ผ่านมา ข้าฯได้คลุกคลีอยู่กับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และเป็นผู้คิดค้นวิชาศิลปะการสู้ป้องกันตัวเฮอลีชวน ขึ้นมาสอนให้กับผู้ที่สนใจนั้น ทำให้ทราบว่าวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวไม่ใช่ที่ใครๆจะเรียนรู้ได้ง่ายๆบางท่านอาจจะมองว่าง่ายแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะตลอดระยะเวลาที่เป็นอาจารย์สอนมายังหาผู้ที่เรียนรู้เข้าใจได้จริงๆไม่ได้ ที่ทุกคนเข้าใจว่ารู้แล้ว ความจริงคือรู้ท่าการร่ายรำเท่านั้น แต่หัวใจของวิชายังหาผู้ที่จะเข้ามาเรียนให้รู้จริงนั้นยังยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร ตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าฯก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะแต่งเป็นตำราขึ้นมาเผยแพร่ ได้มีลูกศิษย์หลายท่านพยามยามขอให้เขียนตำราขึ้นมาอาทิ ท่าน พันเอก อำนาจ พุกศรีสุข ท่าน พันเอก โสภณ ศิริงามและอีกหลายๆท่าน แต่ก็ได้ปฏิเสธมาโดยตลอด สาเหตุเพราะไม่มีความรู้ด้านการเรียงความ ไม่สามารถที่จะสื่อด้วยตัวอักษรให้ผู้คนเข้าใจได้ แต่ถ้าให้สอนด้วยคำพูดละก็อธิบายกันจนคนฟังหลับ ก็อีกนั่นแหละ มันดีอย่างเสียอย่าง สอนด้วยคำพูดมันง่ายกว่ากันมาก แต่ต้องสอนกันซ้ำๆซากๆ พอมีลูกศิษย์ใหม่มาเรียนก็ต้องเอาเรื่องเก่าขึ้นมาพูดกันใหม่ จนรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะพูดซ้ำซากมาแล้วสามสิบกว่าปี


ในช่วงนี้ ข้าฯได้คิดที่จะเขียนบทความศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเฮอลีชวนขึ้นมา คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเขียน แต่ไม่ได้เรียกว่าเขียนตำรานะ แต่เรียกว่าเขียนบทความ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เฮอลีชวนไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ข้าฯคิด แต่ยังจะต้องให้ชนรุ่นต่อๆไปช่วยกันคิดค้น และพัฒนาต่อไปข้าฯได้คำนวณเวลาล่วงหน้าอีกยี่สิบปีข้างหน้า หรือประมาณเจ็ดพันกว่าวันอายุปาเข้าไปเจ็ดสิบกว่า คิดว่าคงยากที่จะถึง ถ้าคิดลดลงมาอีกเหลือแค่สิบปี ประมาณสามพันกว่าวัน มันก็ยังยากอีกนั่นแหละคิดไปคิดมาเอาแค่อีกสี่ห้าปีก็พอ แต่พอคิดเป็นวัน โอ้/ มันลดเหลือแค่พันกว่าวันดูแล้วน่าตกใจ เพราะพันกว่าวันมันเผลอปั๊ปเดียวก็ถึงแล้ว จึงคิดที่จะเขียนบทความนี้ขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะสื่อให้เข้าใจมันยากก็ยังดีกว่าไม่ได้เขียนไว้เลย บทความที่เขียนไว้นี้ เป็นเพียงบทความแนะแนวทางเท่านั้นเพราะได้กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่า จะเขียนสื่อให้เข้าใจอย่างละเอียดคงยากมาก เลยเอาเป็นว่า ให้พอรู้แนวทางและหัวใจของศิลปะก็แล้วกัน หากท่านใดอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ขอเชิญมาสอบถามโดยตรงที่บ้าน โดยนัดแนะผ่านทาง E-MAIL ก่อนข้าฯยินดีต้อนรับทุกท่าน
        

หวังว่า บทความที่ข้าฯเขียนไว้ใน WEB SITE นี้คงให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ได้เข้ามาชมมาอ่านไม่มากก็น้อย และต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือไว้ ณ.ที่นี้ โดยเฉพาะ คุณอรรถชัย สวันตรัจฉ์และ ชัยสิทธิ์ ศรีรัตนพิทักษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยทำ WEB SITE นี้ขึ้นมาหากไม่มีท่าน WEB SITE นี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอน


บทกลอนสอนศิษย์

เรียนวิชาการต่อสู้คู่คุณธรรม
มีมโนธรรมรำลึกครูผู้เฒ่า
มีวิชาไว้ป้องภัยให้บรรเทา
อย่ามัวเมาคบคนชั่วให้เปลืองกาย
อย่ารังแกผู้อื่นซึ่งด้อยกว่า
อย่ากล่าวว่าเหยียดหยามให้สลาย
อย่ายกตนข่มผู้อื่นให้บรรลัย
อย่าผยองหมายว่าเก่งกว่าปวงชน
จงจำไว้อย่าสอนพาลแม้นใช่ญาติ
มอบทองตาดหนักพันชั่งก็อย่าสน
มิใช่ญาติมีคุณธรรมรู้คุณคน
แม้นยากจนจงสอนให้อย่างภูมิใจ                                                                                                  อาจารย์ เกรียงไกร เถลิงพล ( ลี )